AETJ (Asosiasaun Estudante Timoroan iha Japaun), Timorese students  association in Japan

東ティモール人留学生の団体です。